EBS Smart Academy
Wykorzystanie Smart Komunikatora EBS EPX400 do zdalnej konfiguracji (Downloading) centrali alarmowej wybranego producenta