Classic TNowość

 • Dual sim

 • Sieć GSM / GPRS

 • Integracja z większością
  ze stacji monitorujących

 • Łatwa integracja z innymi systemami

 • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności
  z istniejących systemów alarmowych zdalną
  obsługę aplikacją AV

 • Możliwość kastomizacji
  aplikacji AVA
  dla dostawców usług

 • Zdalne zarządzanie::
  oszczędność kosztów i dodatkowe opcje przychodów

 • Oszczędność czasu – krótka instalacja nadajnika,
  dzięki szablonom konfiguracji