Wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie

Idealne rozwiązanie na nowe instalacje oraz w przypadku konieczności wymiany komunikatora, wymaganej
m. in. w sytuacji przejścia z komunikacji 2G i 3G na 4G (LTE).
Zapewnia łatwą i szybką instalację.
Duża liczba wejść/wyjść umożliwia szerokie zastosowanie, takie jak monitorowanie i sterowanie większą liczbą urządzeń.

Nie wymaga integracji z OSM.Serwerem

Wystarczy wykorzystać protokół SIA DC09.

Skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia Technicznego

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail, przez EBS zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119, s. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zostały podane przeze mnie dobrowolnie i jestem świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawa do cofnięcia zgody."
    Używamy zabezpieczeń reCaptcha: Privacy and Terms.

    Oferta specjalna ważna jest do końca 2023 roku.