EBS Smart Academy
Zastąpienie linii telefonicznej (PSTN) dowolnym Smart Komunikatorem EBS. Zdalne sterowanie centralą alarmową wybranego producenta (Keyswitch)