EBS Smart Academy
Połączenie Smart Komunikatora EBS LX Connected/LX30B (Smart Connector) z centralą alarmową DSC po magistrali klawiaturowej (Keybus)